AVG

AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG zorgt voor betere beveiliging van persoonsgegevens. Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden. Organisaties die stelselmatig persoonsgegevens verwerken, krijgen een grote verantwoordingsplicht. Ans Bosman Gewichtsconsulente wil daar zorgvuldig mee omgaan.

Vanaf 25 mei 2018 dient iedereen die persoonsgegevens verwerkt de handelingen op het gebied van informatiebeveiliging meer te structureren en vast te leggen. Goed om te weten dat de basisregels niet veranderen. Er komen wel wat nieuwe regels bij. In essentie zijn de nieuwe verplichtingen er vooral op gericht om:

 

 1. Persoonsgegevens beter te beveiligen.
 2. Cliënten meer controle te geven over hun gegevens.
 3. Te stimuleren om gericht beleid te maken op het gebruik en verwerking van persoonsgegevens.

AVG spelregels voor Ans Bosman Gewichtsconsulente:

 

 1. Sluit kantoorruimte af bij het tijdelijk verlaten van de werkplek.
 2. Zorgt voor kasten die op slot kunnen waar persoonsdocumenten in bewaard worden.
 3. Bij overname van beeldschermen door ICT-leveranciers, worden privacygegevens eerst goed af gesloten.
 4. Werkplek is zodanig dat het scherm niet naar (open) raamzijde zijn gericht.
 5. Voert vertrouwelijke (telefoon)gesprekken in een daarvoor bestemde ruimte
 6. Zorgt voor installatie van recentste beveiligingssoftware van operating systemen.
 7. Let goed op phishing-mails.
 8. Zorgt voor ‘sterke’ wachtwoorden.

AVG Privacyverklaring

Ans Bosman Gewichtsconsulente (gevestigd aan Van der Valkboumanweg 184 2352 JE te Leiderdorp) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ans Bosman Gewichtsconsulente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. De gegevens verstrek je via de telefoon, via persoonlijk contact of via de e-mail. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bepaalde ter zake doende gezondheidsgegevens

 

Waarom is dat nodig?

Ans Bosman Gewichtsconsulente heeft jouw gegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven, het afhandelen van jouw betaling en het verzenden van haar nieuwsbrief. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere” en/of “gevoelige” gegevens. Dit wordt gedaan in verband met het verstrekken van preventieve gezondheidszorg en om mogelijk door te verwijzen naar andere zorgverleners.

Hoe lang bewaren ik je persoonsgegevens?

Ans Bosman Gewichtsconsulente bewaart je persoonsgegevens 7 jaren (wettelijk verplicht) na het einde van de behandeling.

Delen met anderen

Ans Bosman Gewichtsconsulente zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw toestemming, verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage of overdracht aan diëtist).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen naar info@ansbosmangewichtsconsulente.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, waarbij een legitimatie overlegd dient te worden.

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

Ans Bosman Gewichtsconsulente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ansbosmangewichtsconsulente.nl.